Affiliate program Růžový slon

Obchodní podmínky

Pokud chcete vstoupit do našeho provizního systému, seznamte se prosím s obchodními podmínkami. Pojďme si je nyní shrnout.

1) Všeobecná ustanovení

Pro vstoupení do systému je nutné se zaregistrovat. Tím potvrdíte i souhlas s provozními podmínkami. Tyto podmínky může provozovatel změnit. O tom vás však bude informovat emailem. Pokud nebude uživatel s podmínkami souhlasit, je povinen spolupráci zrušit na portálu či emailem.
Uživatel také prohlašuje, že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům.
Po registraci uživatel umístí na své stránky reklamu poskytnutou provozovatelem, který se tímto zavazuje, že uživateli vyplatí provizi podle stanovených pravidel. Provozovatel identifikuje vámi zajištěné příjmy podle čísla, které je umístěno v odkazu vedoucím z webové stránky uživatele na stránku provozovatele.

2) Provize

Pokud návštěvník prostřednictvím odkazu uživatele nakoupí zboží na webu provozovatele, získává uživatel nárok na provizi, která je mu připsána v okamžiku, kdy zákazník zboží skutečně koupí. Provize je po dobu 40 dní označena jako "nechválená" z důvodu možnosti zákazníka odstoupit od kupní smlouvy. Tuto částku si uživatel hlídá v sekci „Přehled provizí“. Výše provize se může měnit. Tento fakt bude oznámený prostřednictvím emailu, nicméně provize běžně neupravujeme. Provize bude počítána z celkové ceny bez DPH, slevových kuponů a poštovného.
Částka se uživateli vyplácí na základě žádosti, přesahuje-li suma alespoň 300 Kč.
Výplata může být provedená maximálně jednou do měsíce. Je vyplacená převodem na účet po vystavení faktury.
Uživatel musí mít přiděleno IČ.

3) Práva a povinnosti uživatele

Uživatel se zavazuje, že bude provozovat internetové stránky s reklamou na internetový obchod provozovatele podle platné právní úpravy a podle společenských standardů. Za obsah a odkazy na svých stránkách je uživatel zodpovědný.
Reklamní grafika, která mu bude poskytnutá je chráněná autorským zákonem a nesmí ji používat ve změněné formě. Je pouze pro propagaci internetového obchodu provozovatele.
Uživatel dává souhlas k tomu, že jeho osobní údaje budou archivovány a využité pouze v souvislostí s provozem provizního systému.
Na rozesílání spamu, obtěžování reklamou a další podobně nekalé počínání se vztahuje přísný zákaz. Uživatel nepoužívá nezákonného materiálu či takového, který poškozuje autorská a další práva.
Není dovoleno, aby uživatel na svém webu uváděl ceny jiných produktů než těch, které se týkají e-shopu provozovatele.
Uživatel affiliate programu (tzn. majitel či provozovatel webových stránek, který je zapojen do tohoto affil programu - dále jen uživatel) může používat pouze reklamní prvky (bannery, odkazy) z affil rozhraní. Po dohodě je možné implementovat i vlastní návrhy, je však nutné schválení provozovatelem předem. Uživatel musí používat reklamní prvky (bannery, odkazy) tak, aby bylo jasné, že se jedná o reklamu (nemusí však být nijak označena). Musí se tedy držet zejména toho, aby nebyl návštevník webu uváděn v omyl, aby nebyl naváděn jakýmkoli způsobem ke kliknutí na reklamní odkaz (záměrně či omylem apod.). Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat zobrazování reklamy uživatelem, pokud jej shledá za nevhodné a v rozporu s výše uvedeným.
Bude-li uživatel jednat protiprávně, může provozovatel ihned ukončit spolupráci a zrušit provozní účet.

4)Výpověď, změna podmínek

Spolupráce je na dobu neurčitou. Lze ji vypovědět z obou stran kdykoliv, a to i bez udání důvodů. Provozovatel si vyhrazuje možnost změny provizí a podmínek, nikoli však zpětně.

Reklamní prvky na vašich internetových stránkách

Pro přihlášení do systému si v menu zvolte položku „Propagace – Bannery a odkazy“ a vyberte si takový, který chcete na své internetové stránky vložit. Poté zkopírujte jejich HTML kód, který je pod reklamním prvkem, a vložte ho na svůj web. Budete mít unikátní číslo, podle kterého provozovatel pozná, které objednávky jsou od zákazníků z vašeho webu. Toto číslo se po dobu 40 dní uloží návštěvníkovi do cookies a pokud do 40 dní provede objednávku a nakoupí, dostanete z této částky provizi.

Provize: Jejich přibývání a výplata

Objedná-li si „váš zákazník“ zboží, budete o tomto kroku informováni e-mailem. Můžete sledovat přehledy objednávek.
Přejete-li si provizi vyplatit a je-li její částka alespoň 300 Kč, stačí o to požádat prostřednictvím kontaktního emailu.